تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

 
دبیرخانه کارگاه

مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز، خیابان نشاط، خیابان شهید عبائیان (کوچه پشت استانداری) پشت دانشکده پزشکی
کد پستی: 7134853734
تلفن: 09034253929
        071-32303872
نمابر: 32332225-071
رایانامه: cheminfo@sums.ac.ir

مکان برگزاری کارگاه : سالن های همایش سینا و صدرا