جزئیات بیشتر

آدرس دبیرخانه

شیراز - خیابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
صندوق پستی : 3388-71345
شماره های تماس :09034253929  -  32303872-071
نمابر : 32332225-071